• فایل دانلود پژوهش : تأثیر ابعاد کیفیّت خدمات بانکی برتجهیز منابع بانکها
    عنوان کامل مرجع علمی پایان نامه :  تأثیر ابعاد کیفیّت خدمات بانکی برتجهیز منابع بانکها قسمتی از متن مرجع علمی پایان نامه :  مدل سرو کوال : هر چند تلاشهای گرونروز و لهتینن سهم عمده ای در تقسیم کیفیّت خدمات به کیفیّت فرآیند و کیفیّت   ستاده داشته است با این حال این تلاشها جهت شناسایی عوامل تعیین کننده کیفیّت خدمات سطحی بوده و فاقد جزئیات کافی می باشد . بر این اساس در سال 1983 ، 3 تن از محقّقین به نامهای پاراسورامان ، بری و زیتامل مطالعات میدانی وسیعی را در زمینه کیفیّت خدمات در بخش دولتی و عمومی  آغاز کردند . مهمترین نتایج این گروه تحقیق ، شناسایی ابعاد کیفیّت خدمات و همچنین تهیه ابزاری بنام سرکوال برای اندازه گیری استنباط مشتریان از کیفیّت خدمات است .( 48 ,1985 ,p. Parasuraman et al ) پاراسورامان ، زتهامل و بری ( 1985 ) در مطالعات اولیه خود دریافتند که ده عامل ، ادراک مشتریان نسبت به کیفیّت خدمات را توصیف می نماید . اما آن ها در مطالعه ای دیگر ، ده بعد کیفیّت خدمات را به پنج بعد کاهش دادند که عبارتند از : عوامل ملموس ، قابلیّت اطمینان ، پاسخگویی ، قابلیّت اعتماد و همدلی . مدل سروکوال برای ارزیابی اختلاف بین این پنج بعد ایجاد گردید.( ,2007 ,p.2 caro et al) مدل سروکوال در سالهای 1988 ، 1991 و 1994 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت ابعاد پنج گانه سروکوال در واقع خلاصه ای از مهمترین معیارهایی است که مشتریان هنگام ارزیابی کیفیّت […]
 • فایل — -فایل مرجع علمی پایان نامه -467)
  2-3-4 ابزارهای مدیریت سود342-3-4-1 مدیریت اقلام تعهدی و اهمیت آن362-3-4-1-1 طبقهبندی اقلام تعهدی372-3-4-1-1-1 اقلام تعهدی اختیاری382-3-4-1-1-2 اقلام تعهدی غیراختیاری382-3-4-1-2 اندازهگیری اقلام تعهدی اختیاری392-3-4-2 دستکاری فعالیتهای واقعی402-3-4-2-1 طبقهبندی دستکاری فعالیتهای واقعی412-3-5 مدیریت سود واقعی در مقابل مدیریت سود از طریق ارقام حسابداری432-3-6 عوامل موثر بر مدیریت سود452-3-6-1 اندازه شرکت452-3-6-2 عملکرد شرکت452-3-6-3 پیشبینی سودهای آینده شرکت462-4 عدمتقارن اطلاعاتی و مدیریت سود462-5 پیشینه تحقیق482-5-1 تحقیقهای داخلی482-5-2 تحقیقهای خارجی50فصل سوم)روش تحقیق(553-1 مقدمه563-2 روش تحقیق573-3 فرضیههای تحقیق573-4 نحوهی گردآوری دادهها593-5 دوره زمانی تحقیق593-6 قلمرو مکانی تحقیق593-7 جامعه آماری 603-8 نمونه و روش نمونهگیری603-9 معرفی مدلهای متغییرهای تحقیق623-9-1 مدلهای مورد استفاده جهت آزمون فرضیهها623-9-1-1 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه اول623-9-1-2 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه دوم633-9-1-3 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه سوم633-9-1-4 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه چهارم643-9-2 متغیرهای تحقیق643-9-2-1 متغیر وابسته643-9-2-1-1 مدیریت اقلام تعهدی اختیاری643-9-2-1-2 دستکاری فعالیتهای واقعی673-9-2-1-2-1 جریان نقدی غیرنرمال673-9-2-1-2-2 تولید غیر عادی683-9-2-1-2-3 هزینههای اختیاری غیرعادی683-9-2-2 متغیر […]
 • فایل — -فایل مرجع علمی پایان نامه -286)
  روش پژوهشروش تحقیق در این پایان‌نامه تلفیقی است از چند روش: تبیینی – تفسیری، تحلیلی و مقایسه‬ای؛ به‬این صورت که نظریه‬های واقع‬گرایی و لیبرالیسم و مبانی انسان‬شناسه‬ی آن‬ها را تبیین می‬کنیم سپس به تحلیل تأثیر این شناخت از انسان بر روابط بین‬الملل می‬پردازیم. برای مبانی انسان‬شناختی اسلامی، به دلیل تأکید بر آیات قرآن از روش تفسیری استفاده خواهیم کرد و در پایان برای تطبیق نظریه‬های واقع‬گرایی و لیبرالیسم با اسلام از روش مقایسه‬ای بهره خواهیم جست. روش گردآوری اطلاعات و داده‬ها، کتابخانه‬ای و با استفاده از کتب، تفاسیر، مقالات علمی پژوهشی می‌باشد.تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرحانسان‌شناسی: انسان‌شناسی از دو واژه‌‌ی یونانی «Anthropos» به معنای انسان و «logos» به معنای بررسی ریشه می‌گیرد.(سایمون و هلن، 1372: 2) این اصطلاح مفهومی کاملاً فلسفی دارد و به تحلیل بنیادها و پیش‌فرض‌هایی درباره‌ی شناخت انسان می‌پردازد. از این‌رو با مردم‌شناسی متمایز است.(روحالامینی، 1374: 38)نظریه: این واژه از «theoria» کلمه‌ی یونانی به مفهوم شناسایی هنر و دانش در یک امر معین گرفته شده و عبارت است از سیستم مفاهیم و نظریه‬های. یعنی مجموعه‌ای از اندیشه‌های راهنما در این یا آن زمینه از دانستنی‌های بشری، و توجیح علمی قوانین تکامل در طبیعت یا در اجتماع. نظریه مجموعه‌ی نظام معرفت تعمیمی بشر که نه همه‌ی واقعیت، بلکه این یا آن جهت واقعیت را توضیح می‬دهد از […]
 • فایل — -فایل مرجع علمی پایان نامه -538)
  ١-٢-٢-١- هم پیوندی اکوتوریسم با حفاظت و توسعه....................................................... ................٧١-٢-٢-٢- مفهوم ظرفیت برد............................................................................................. .....................٩١-٢-٣- سامانه اطلاعات جغرافیایی.......................................................................................... ١٠١-٢-٣-١- تعریف................................................................................................................ ..................١٠١-٢-٣-٢- تکامل دانش ..............................................................................................GIS .................١٠١-٢-٣-٣- عناصر بنیادی ........................................................................................... GIS .................١١١-٢-٣-۴- کاربرد GIS در آمایش سرزمین............................................................................. ............١١١-٢-٣-۵- کاربرد GIS در ارزیابی و برنامه ریزی توریسم.................................................. .............١٢١-٢-٣-۶- فواید GIS در سیاست گذاری توریسم پایدار.................................................... .............١۶١-٢-۴- سنجش از […]
 • فایل دانلود پژوهش ارشد : مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره
    عنوان کامل مرجع علمی پایان نامه :  مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره قسمتی از متن مرجع علمی پایان نامه : بازار بورس نیویورک و بورس اوراق بهادار نزدک بازار بورس نیویورک از بازارهای بود که بر اساس سیستم حراج پایه گذاری شد. در این نوع بازارها خریداران و فروشندگان با حضور فیزکی در محل بورس و چانه زدن بر روی قیمت سهام شرکت ها اقدام به معاملات اوراق بهادار خود یا دیگران می کردند . اما شغل این متخصصان معاملات حراج با پیشرفت سیستم های الکترونیکی معاملات که کار آنها را از طریق سیستم های کامپیوتری انجام می دهند مورد تهدید جدی شغلی  قرار گرفتند چرا که  معاملات انجام گرفته در سیستم های کامپیوتری با تفاوت های خرید فروش بسیار کم و سریع تر صورت می گیرد . 3-3-4-1) بورس اوراق بهادار نیویورک( NYSE[1])  بزرگترین و با اعتبارترین بورس دنیا بورس نیویورک می باشد  بصورتی که ارزش بازار شرکتهای موجود در بورس نیویورک برابر 18 تریلیون دلار می باشد. ورود به لیست  شرکتهای پذیرفته شده در بورس نیویورک منتهای آرزوی بسیاری از شرکت ها هست همانند ورود به لیگ برتر فوتبال هر کشور که منتهای آرزوی باشگاههای فوتبال است . شرکتها با ورود به این بورس از حیثیت و اعتبار خاصی برخوردار می شوند و به سرعت معروف و مشهور می شوند . به این لیست الزامات خاصی را می طلبد و بعد از پذیرفته شدن در بورس نیویورک شرکتها باید الزامات مشخص شده را رعایت […]
 • فایل — -فایل مرجع علمی پایان نامه -611)
  _ رسالهای ویژه دربارهی موضوعی خاص در تاریخ طبیعی.از این تعاریف درمییابیم که تکنگاری نوشتهای است به صورت مقاله، رساله یا کتابی کوچک دربارهی موضوع یا جنبههایی از یک موضوع خاص که میتواند شامل زندگینامه (بیوگرافی)، تحلیل و نقد جنبههای گوناگون یک اثر و یا تحقیق علمی بر مبنای تجربه، آزمایش و مشاهدات عینی باشد. در این شیوه ارائه نظرات و یافتههای پژوهشگر دارای اهمیت فراوانی است. اما آنچه که باید در تکنگاری مورد توجه قرار گیرد، « خود اثر» است. بیش از هرچیز باید متن ادبی را به دقت و ظرافت مطالعه کرد و سپس موضوعاتی را برای شرح و تحلیل گزینش کرد که عامل تشخص و امتیاز آن اثر شده و از بسامد بالایی برخوردار است. چه در محتوا و چه در ساخت و صورت. (میرزابیگی،1389: 7)ادبیات:دکتر زرینکوب بیان میکند که ادبیات مجموعه آثار مکتوبی هستند که والاترین افکار و خیالها را به صورت انواع مختلف عرضه میکنند و تعریف آن بسیار مشکل است. در جوامع ابتدایی ادبیات زودتر از هر قشر دیگری به میان روحانیون آمد تا ستایش خدایان را دربرگیرد. از این رو اشعار موزون زودتر از نثر جای خود را یافتند و تا مدتها به خصوص در یونان ادبیات تنها به آثار منظوم اطلاق میشد. در روزگار ما ادبیات مفهوم وسیعتری یافته است و شامل انواع مختلف نظم ونثر گردیده است و شاید یکی از مشکلات تعریف صحیح آن همین باشد. اما میتوان ادبیات را اینگونه تعریف کرد که تمام مواریث ذوقی و فکری ملل مختلف که به صورت […]
 • فایل — -فایل مرجع علمی پایان نامه -394)
  مقدمه31ـ بیان مسأله42ـ پیشینه پژوهش63ـ سؤالات تحقیق94ـ فرضیه‌های تحقیق95ـ روش و چارچوب تحقیق9فصل اول: کلیات111ـ1 بررسی مفاهیم121ـ1ـ1 مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن121ـ1ـ1ـ1 مسئولیت خارج از قرارداد (مسئولیت قهری)141ـ1ـ1ـ2 مسئولیت قراردادی141ـ1ـ1ـ2ـ1 وجود قراردادی نافذ و معتبر141ـ1ـ1ـ2ـ2 ورود خسارت151ـ1ـ1ـ2ـ3 نقض تعهد151ـ1ـ1ـ2ـ4 رابطه سببیت161ـ1ـ2 مفهوم متصدی حمل و نقل دریایی161ـ1ـ2ـ1 متصدی حمل و نقل قراردادی171ـ1ـ2ـ2 مفهوم «متصدی حمل و نقل واقعی» و «طرف اجرا کننده دریایی»191ـ1ـ2ـ3 نحوه تشخیص هویت متصدی باربری201ـ1ـ2ـ4 تفاوت مفهوم متصدی حمل و نقل (کریر) و کارگزار حمل و نقل(فورواردر)241ـ1ـ3 مفهوم قرارداد حمل و نقل دریایی261ـ1ـ3ـ1 تعریف قرارداد حمل و نقل261ـ1ـ3ـ2 تمییز قرارداد حمل با قرارداد اجاره شناور281ـ1ـ4 اسناد حمل و نقل دریایی281ـ1ـ4ـ1 تعریف بارنامه دریایی291ـ1ـ4ـ2 ویژگی‌های بارنامه دریایی301ـ1ـ4ـ3 «سند حمل و نقل» و «سند حمل و نقل الکترونیکی» مذکور در کنوانسیون روتردام321ـ2 منابع بین‌المللی حقوق حمل و نقل دریایی341ـ2ـ1 کنوانسیون لاهه 1924 و پروتکل الحاقی کنوانسیون لاهه - ویزبی 1968341ـ2ـ1ـ1 تاریخچه341ـ2ـ1ـ2 حیطه اعمال و استثنائات کنوانسیون لاهه- ویزبی351ـ2ـ2 کنوانسیون هامبورگ361ـ2ـ2ـ1 تاریخچه361ـ2ـ2ـ2 قلمرو اجرا371ـ2ـ3 کنوانسیون روتردام 2008381ـ2ـ3ـ1 تاریخچه381ـ2ـ3ـ2 قلمرو اجرای مقررات روتردام391ـ2ـ3ـ3 حیطه اعمال42فصل دوم: […]